Dotace - Energetické úspory společnosti IMSTAVBY s.r.o.

Předmětem předkládaného projektu žadatele jsou energeticky úsporná opatření zahrnující výměnu výplní otvorů a zateplení vybraných ochlazovacích konstrukcí budovy, modernizace vnitřního osvětlení, výměna zdroje tepla, systému vytápění ohřevu TUV, řešení nuceného větrání s rekuperací v objektu společnosti IMSTAVBY s.r.o. na parc. č. 9/1 v katastrálním území Líbeznice 682667.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020592

Plakat-energeticke-uspory

Dotace - pořízení elektromobilu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV

Název projektu: Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice k podnikatelským účelům společnosti IMSTAVBY s.r.o.

Jméno žadatele: IMSTAVBY s.r.o.

Termín realizace: 3. 5. 2019 - 30. 3. 2020

Způsobilé výdaje: 422 197,18,-Kč

Dotace: 316 647,88,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem přechodu společnosti IMSTAVBY s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele. 

Místo realizace projektu:Sídlo IMSTAVBY s.r.o. Dlouhá 940, 250 64 Hovorčovice

Fotografie realizovaného projektu

Img_2735Img_2736Img_2737

Plakat

 

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!