Dotace - Energetické úspory společnosti IMSTAVBY s.r.o.

Předmětem předkládaného projektu žadatele jsou energeticky úsporná opatření zahrnující výměnu výplní otvorů a zateplení vybraných ochlazovacích konstrukcí budovy, modernizace vnitřního osvětlení, výměna zdroje tepla, systému vytápění ohřevu TUV, řešení nuceného větrání s rekuperací v objektu společnosti IMSTAVBY s.r.o. na parc. č. 9/1 v katastrálním území Líbeznice 682667.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020592

Plakat-energeticke-uspory

Dotace - pořízení elektromobilu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 28047/20/61500 vydané dle
§ 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před
pisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Na základě žádosti o podporu ze dne 3. 5. 2019, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita IV. výzva bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Název projektu: Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice k podnikatelským účelům společnosti IMSTAVBY s.r.o.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0017857

Číslo a název prioritní osy OP PIK:PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Místo realizace projektu:Sídlo IMSTAVBY s.r.o. Dlouhá 940, 250 64 Hovorčovice

Img_2735Img_2736Img_2737

Plakat

 

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!