Společnost IMSTAVBY s.r.o. je malou developerskou organizací, která provádí výstavbu bezbariérových rodinných domů v oblasti Praha Východ. Kompletně hotové domy jsou určeny mladým rodinám, manželským párům, seniorům a lidem se sníženou pohyblivostí.

Domy typu bungalov jsou vždy na pečlivě vybraném samostatném pozemku, který je vhodně začleněn do stávající výstavby. Rodinné domy jsou v nízkoenergetickém standardu nebo jsou velmi úsporné. Při výběru technologií a materiálů je vždy dbáno na kvalitu, úsporu a bezúdržbový provoz.

Od roku 2016 se společnost IMSTAVBY s.r.o. začíná zaměřovat i na PASIVNÍ DOMY. Po náročném seznamování se s problematikou a mnoha školeních jsme přistoupili k prvnímu individuálníému projektu a od července 2016 probíhá výstavba. 

Mezi naše základní hodnoty při výstavbě domů patří:

  • šetrnost k přírodě
  • minimální provozní náklady
  • jedinečný uživatelský komfort.

Při vlastní realizace spoluprácujeme s lokálními a osvědčenými dodavateli a preferujeme dlouhodobou spolupráci. 

Společnost IMSTAVBY realizujeci maximálně čtyři projekty ročně, což nám umožňuje individuální přístup ke každému domu. Na toto podnikání je uzpůsobeno řízení, projektový management, zdroje a kapacita dodavatelů. Současně je zajištěn dohled nad kvalitou stavby.

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!