Společnost IMSTAVBY s.r.o. je developerskou a stavební organizací, která provádí návrh a výstavbu rodinných domů a obytných budov v oblasti Praha Východ. Při výstavbě domů vycházíme ze zkušeností z již dokončené realizace pasivního domu, který splňuje parametry spotřeby energie  14kWh/m2 a rok. Díky takto nabytým zkušenostem, jsou naše nové projekty nízkoenergetické a přitom kvalitní a jednoduché. 

Naši zákazníci se stěhují do vybavených domů/bytů, které mají zařízené koupelny, hotové podlahy, interiérové dveře a připravenou garáž včetně automatického ovládání. Součástí je rovněž příprava na alarm, TV rozvody a internet. V rámci exteriéru jsou hotové terasy, chodníky a oplocení. Zákazník si pouze zařizuje nábytek, osvětlení a dekorace. 

Mezi naše základní hodnoty při výstavbě domů patří:

  • kvalita
  • úspornost a hospodárnost
  • bezúdržbový provoz

Při vlastní realizace spoluprácujeme s lokálními a osvědčenými dodavateli a preferujeme dlouhodobou spolupráci. 

Společnost IMSTAVBY realizujeci maximálně čtyři projekty ročně, což nám umožňuje individuální přístup ke každému domu. Na toto podnikání je uzpůsobeno financování, řízení, projektový management, zdroje a kapacita dodavatelů. Současně je zajištěn dohled nad kvalitou stavby.

Img_4319Img_4458Img_4393

M8Rd-hovorcoviceBytovy-dum1

Kontakty

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!